A tervezői akkreditációhoz szükséges dokumentumok (a házi szennyvízvezeték (HSzV) tervezéséhez)

A tervezői akkreditációhoz szükséges dokumentumok letölthetők az oldal alján található linken.Tisztelt Tervező(k) !

Sóskút község szennyvízcsatornázási beruházása során eljutottunk abba szakaszba, amikor az ingatlantulajdonosoknak az ingatlanon belüli házi szennyvízvezetéket (HSzV) meg kell építeni (építtetni). Az építés előfeltétele többek közt olyan műszaki tervdokumentáció elkészítése, amely alapján egyrészt szakszerűen, másrészt a leendő szolgáltató (üzemeltető) felé dokumentáltan készülhet el a vezeték és csatlakozása a közcsatornára.

A tervezéssel kapcsolatosan az Önkormányzat célja az, hogy az ingatlantulajdonosok olyan Tervezőket bízzanak meg, akik a lentebb felsorolt akkreditációs feltételeket vállalják, megkönnyítve az ingatlantulajdonosok teendőit. Az akkreditált Tervezők névjegyzékét az Önkormányzat és a Víziközmű-társulat közzéteszi a honlapján.

 

Akkreditációs feltételek: Az önkormányzat titkarsag.soskut@t-online.hu e-mail címére meg kell küldeni az alábbiakat:

 

1.) A Tervező főiskolai vagy egyetemi végzettségéről szóló beszkennelt oklevelét, és/vagy a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott tervezői jogosultságát igazoló határozatot beszkennelt formában (mindkét esetben elfogadott: építő, vízépítő, vízellátás-csatornázás, gépész, településrendezési végzettségek, tervezői jogosultságok).

2.) A Tervező aláírt és beszkennelt nyilatkozatát, hogy sóskúti ingatlantulajdonos megbízására vállalja a tervdokumentáció elkészítésének, majd az ezzel járó ügyintézésnek a feladatait a mellékelt nyilatkozat-mintában felsoroltak szerint (1. sz. melléklet).

Fentiek beküldése után a Tervező felkerül az Önkormányzat honlapján az akkreditált tervezők listájára az elérhetőségek megadása mellett.

Az akkreditált Tervezők által elfogadott és elvégzett ügymenet szerint történő tervezés és leendő szolgáltató felé történő bejelentés esetén a leendő szolgáltató un. „egyszerűsített ügyintézést” tesz lehetővé, azaz a tervrészeken kívül csak egy (illetve házibeemelős megoldás esetén még további egy) nyilatkozat formanyomtatványt kell kitölteni és benyújtani (lásd 2. sz. és 3. sz. mellékletek).

Amennyiben a nem az Önkormányzat által akkreditált Tervező végzi el a tervezést, úgy a leendő szolgáltató un. standard ügyintézésével történik a folyamat, amely bonyolultabb és munkaigényesebb. Az ezzel kapcsolatos elvárások a leendő szolgáltató (ÉTV Kft.) honlapján a letölthető dokumentumok között valamint az üzletszabályzatában elérhetőek.

Az Önkormányzat honlapján elérhető még a „Tájékoztató Sóskút településen létesülő közműves szennyvízhálózatra történő Felhasználói csatlakozás menetéről” című tájékoztató is, amelynek előírásait szintén figyelembe kell venni a tervezés során.

Amennyiben az Önkormányzat „Akkreditált Tervezők” listáján szerepelni kíván, úgy kérem fentiek szerint jelentkezzen a megadott e-mail címen, vagy személyesen is benyújthatja jelentkezését az Önkormányzatnál.

Sóskút, 2015. 04. 14.

Sóskút Község Polgármestere


Kapcsolódó dokumentumok:
A tervezői akkreditációhoz szükséges dokumentumok egyben (.rar formátumban)
Információk a tervezői akkreditációról
Tervezői akkreditáció - 1. sz. melléklet
Tervezői akkreditáció - 2. sz. melléklet
Tervezői akkreditáció - 3. sz. melléklet

2015-04-20 10:40

Vissza