Leggyakoribb kérdések (GYÍK)

A sóskúti szennyvízberuházás főbb fázisai, tervezett időpontok

 A „Sóskút Község szennyvízberuházása“ tárgyú projekt csatornaépítési munkálatai 2015. február 25-én kezdődtek meg a településen. A lakóutcákban két fázisa van a csatornaépítésnek:

- gerincvezeték építése

- házi bekötővezeték építése

 Az egyes utcákban a kivitelezési munkák megkezdése előtt 3-4 nappal a lakók értesítést kapnak, a „kiértesítő lapon” megtalálható a helyszíni vezető telefonszáma, akivel a házi bekötések helyét egyeztetni lehet.

 

A lakosság az alábbi feltételek teljesülése esetén köthet majd rá a kiépített csatornarendszerre:

- A szennyvízcsatorna hálózat alkalmas a szennyvíz fogadására és továbbítására

- Az átemelő szivattyú telepek alkalmasak a szennyvíz továbbítására

- A szennyvíztisztító telep alkalmas a szennyvíz fogadására

 

Mindezek várható időpontja (a próbaüzem tervezett megkezdése): 2015. szeptember

 

 

 

A sóskúti közműves szennyvízhálózatra történő felhasználói csatlakozás menete

 

  • Szennyvíztisztító telep megépítése
  • Közterületi szennyvízcsatorna hálózat megépítése
  • Közterületi szennyvízcsatorna hálózat átemelő telepeinek a megépítése
  • A házi bekötő csatorna (HBCs) megépítése a közterületi szennyvízcsatorna (az utcai gerincvezeték) és az érdekelt ingatlan között 
  • A közterületi szennyvízcsatorna hálózat, valamint a szennyvíztisztító telep elkészülése után megkezdődik a szennyvíztisztító telep várhatóan hathónapos próbaüzeme. A próbaüzem kezdete 2015 szeptemberére várható

 

 

 

Összefoglalás az ingatlantulajdonosok teendőiről időbeli sorrendben: 

 

1.    Tervező megbízása a HSzV megtervezésére, a csatlakozás műszaki átvételére, a dokumentáció leendő szolgáltatónak történő leadására, amikor már a fővállalkozó elkészítette a HBCs csatlakozási pontját az ingatlanon belül.

2.    A HSzV kivitelezése az elkészült tervek alapján szabadon választott szakkivitelezővel.

3.    A Sóskúti Víziközmű-társulat érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről szóló igazolásának a beszerzése.  A Víziközmű-társulat ezt az igazolást 2015 májusában (a 2015. április 30-i állapotnak megfelelően) kipostázza azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akiknek nincs fizetési elmaradásuk az érdekeltségi hozzájárulás tekintetében. Egyéb esetben az igazolást igényelni kell a Víziközmű-társulattól, ami csak akkor kerül kiadásra, ha az igénylő rendezi a fennálló hátralékát.

4.    Az elkészült HSzV tervezői átvétele. A tervező az elkészült HSzV-t műszaki megfelelőségi szempontból átveszi az erre szolgáló adatlap kitöltésével, amely egyben szabályossági nyilatkozat is. A tervező az adatlapot, annak mellékletével (nyílt árkos állapotban készített fotó a HSzV-ről) és a Víziközmű-társulat igazolásával együtt benyújtja a leendő szolgáltatónak.

5.    Az elkészült HSzV csatlakoztatása a szennyvízhálózati csatlakozási pontra a fogadott kivitelező segítségével abban az időszakban, amikor már megkezdődött a szennyvíztisztító telep próbaüzeme. Az ingatlantulajdonos ezt csak az önkormányzat rákötési engedélyének birtokában teheti meg!

 

A fenti teendőket célszerű úgy időzíteni, hogy ahol a közterületi szennyvízcsatorna és HBCs kiépítésének előrehaladása megengedi, ott az 1., 2., 4. pont alattiak 2015 szeptemberéig megvalósuljanak. Az 5. pont alatti tényleges csatlakozást csak onnantól lehet végrehajtani, amikor az önkormányzat meghirdeti a próbaüzem kezdetét (várhatóan 2015. szeptember) és rendelkezésre bocsájtja a rákötési engedélyeket.

 

 

 

A sóskúti szennyvízberuházással kapcsolatos általános kérdések és tudnivalók

 

       Kivel kell csináltatni a telken belüli vezetéket, a bekötőcsonkkal és a lakással való összekötést?

Bárkivel lehet. Sem az önkormányzat, sem a csatornatársulat nem írhatja elő azt, hogy a lakó kivel és mennyiért állapodik meg a munka elvégzéséről. Fontos tudni azonban, hogy a házi bekötést, a házi vezetéket is meg kell terveztetni, és a tervet jóvá kell hagyatni az üzemeltetővel (Érd és Térsége Víziközmű Kft.).

Tervezés nélkül senki ne építtessen telken belüli vezetéket! (A tájékoztató hátoldalán megtalálhatók az önkormányzat által ismert és ajánlott tervezők, kivitelezők elérhetőségei.) A tervező-kivitelező kiválasztásakor érdemes azt is megfontolni, hogy későbbi probléma esetén hol lehet reklamálni, hol lehet elérni a vállalkozót, ezért célszerű a település közelében működő céget kiválasztani.

Kizárólag olyan tervezőt és kivitelezőt érdemes választani, aki vállalja a házi bekötés teljes körű lebonyolítását, azaz elkészíti a szükséges dokumentációt, azt egyezteti és engedélyezeti az üzemeltetővel, a terv alapján kiépített csatlakozásról elkészíti a szükséges fotódokumentációt és átveteti a bekötést az üzemeltetővel.

A tervezéssel kapcsolatos elvárások, az azzal összefüggő dokumentumok, nyilatkozatok a tervezők számára elérhetők a beruházás honlapján  (http://szennyviz.soskut.hu), a Letöltés menüpontban.

A leendő üzemeltető (Érd és Térsége Víziközmű Kft.) által összeállított - és akkreditált - vállalkozói lista aktuálisan megtalálható a beruházás honlapján az Elérhetőségek menüpontban.

 

A rákötéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

 

       Hogyan zajlik a rákötés, mikor lehet rákötni a telken belüli csonkra?

 

A házi bekötő csatorna (HBCs) csatlakozási pontjától az ingatlanon lévő épület szennyvízvezeték kiállásáig építendő, minimum 100 mm-es belső átmérőjű házi (udvari) szennyvíz vezeték (továbbiakban: HSzV) terveztetése és kiépítése (vagy építtetése szabadon választott kivitelezővel) az ingatlantulajdonos feladata és költsége. A HSzV terveztetése minden esetben kötelező.

Az HSzV tervének (helyszínrajzi és magassági vonalvezetés) elkészítésére a kérelmező szabadon választhat erre jogosult tervezőt. Az önkormányzat által ajánlott tervezői névjegyzék (telefonszámokkal, címekkel) elérhető az önkormányzatnál.

Az HSzV terveztetését, a csatlakozás műszaki átvételét célszerű egyből azután megrendelni a kiválasztott Tervezőtől, amikor a Fővállalkozó elhelyezte az ingatlanon a csatlakozási pontot.

Minden ingatlanra külön HBCs épül, de műszakilag és gazdaságilag indokolt esetben két szomszédos ingatlan közös HSzV építésével is csatlakozhat valamelyikük csatlakozási pontjára azzal a feltétellel, hogy az ingatlantulajdonosok erre a megoldásra megállapodást kötnek egymással, és a közös vezetékkel érintett ingatlan tulajdonosa hozzájárul szolgalmi jog alapításához a másik ingatlan javára. (A szolgalmi jogi vázrajz elkészítése is szaktervezői feladat.)

Ha a befogadó közterületi szennyvízcsatorna akna fedlapjának szintjénél (általában utcaszint) alacsonyabb padlószintű (azaz terepszint alatti) épületrészek (például mélyebben lévő szuterén mosdója, wc-je) bekötésére kerül sor, a tervező feladata olyan műszaki megoldás tervezése, ami garantálja a szennyvíz elöntés-mentességet a megfelelő védelmi berendezések betervezésével. A védelmet biztosító berendezések mellőzése az ingatlantulajdonos saját kockázata, felelőssége (például egy üzemzavar esetén a közterületi szennyvízcsatornában a szennyvízszint a mélyebb padlószint fölé emelkedik, és a szennyvíz elönti a szuterént).

 

Az HSzV megépítése az elkészült és engedélyeztetett tervek alapján kezdhető meg.

 

A csatlakozási ponttal történő összekapcsolás előtt az HSzV-t a tervező-kivitelező vállalkozónak kell átvenni, és megtennie a szabályossági nyilatkozatot egy erre szolgáló adatlapon a nyílt árkos műszaki átvételt fotóval dokumentálva, amit majd be kell nyújtani a leendő szolgáltatóhoz a Sóskúti Víziközmű-társulat azon igazolásával együtt, amely szerint az ingatlantulajdonos megfizette az érdekeltségi hozzájárulást, illetve részletfizetés esetén nincs hátraléka.

 

A HSzV tervezői átvétele nem azonos a rákötési engedéllyel!

 

A megépült HSzV-t összekapcsolni a csatlakozási ponttal csak akkor szabad, ha arra az önkormányzat rákötési engedélyt ad. Ez csak akkor lehetséges, ha megépült a szennyvíztisztító telep és az már tud szennyvizet fogadni. Az előző bekezdésben említett adatlapnak a leendő szolgáltatóhoz való benyújtása nélkül, valamint rácsatlakozási engedély nélkül megvalósult rácsatlakozás szabálytalan közműhasználatnak minősül, amely szankciókat von maga után!

 

A rácsatlakozást követően a leendő szolgáltató postai úton juttatja el az ingatlantulajdonosoknak a közszolgáltatási szerződést.

 

A csatornarendszerre való rákötés csak akkor lehetséges, amikor a szennyvíztisztító és teljes csatornarendszer, az átemelők, az utcai gerincvezetékek is üzemkészek. A próbaüzem tervezett ideje: 2015. szeptember. A próbaüzem megindításához szennyvízre is szükség lesz, így 2015. ősz elején, első felében fogadókésznek kell lennie a rendszernek és a szennyvíztisztító telepnek, vagyis ekkor lehet rákötni a csatornára!

 

További tudnivalók a házi bekötő csatorna megépítéséről

A házi bekötő csatornát (HBCs) úgy kell megépíteni a közterületi szennyvízcsatorna (az utcai gerincvezeték) és az érdekelt ingatlan között, hogy az körülbelül 1 méterrel benyúljon az ingatlanon belülre, a végére függőleges elhelyezésű tisztító-ellenőrző idom kerüljön, amely szűkítő idommal zárul az ingatlan épületének irányába. (Ez utóbbi a csatlakozási pont az ingatlantulajdonosok rákötése érdekében.)

Azoknál az ingatlanoknál, ahol a magassági viszonyok miatt nem lehetséges gravitációs módon kihozni a szennyvizet a közterületi szennyvízcsatornába, ott a HBCs nem fejeződik be az ingatlan határa közelében, hanem egy egyeztetett megfelelő helyre úgynevezett házi szennyvíz beemelőt (HSzB) kell építenie a fővállalkozónak az ingatlanon belül. A HSzB tartalmaz egy akna műtárgyat, amelybe egy szennyvíz beemelésre alkalmas búvárszivattyút helyeznek. A szivattyú elektromos ellátásához szükséges szabványos szekrény az akna mellett kerül elhelyezésre, arról érintésvédelmi-megfelelőségi jegyzőkönyv készül. (Ebben az esetben a HSzB aknájából kiálló csőcsonk a csatlakozási pont.)

 

A Sóskúton épülő közműves szennyvízcsatorna-rendszer elválasztott rendszerű, azaz csapadékvizet, talajvizet, rétegvizet (nem a jogszabályoknak megfelelően megmért, egyéb forrásból származó vizet) a csatornarendszerbe bevezetni TILOS!

 

 

A sóskúti szennyvízberuházás során az ingatlanok biztonságával, épségével kapcsolatos információ

 

Mi történik, ha a munkák során valakinek kár keletkezik az ingatlanában?

 

A kivitelezési munkák során, a technológiai fegyelem leggondosabb betartása mellett is előfordulhat, hogy bizonyos mértékű kár keletkezik akár a közterületen, akár a magáningatlanokban. Amennyiben egyértelműen kimutatható, hogy a keletkezett kár az építési munkákra vezethető vissza, a kivitelezők kötelessége a kár megtérítése, vagy a rongálás helyreállítása.

A későbbi viták elkerülése érdekében a település utcáiról és az érintett ingatlanokról az építés kezdetét megelőzően fényképes és videó állapotrögzítés készült. Néhány helyen (a csatorna nyomvonalától néhány méterre lévő lakóépület, nagyobb mélységben vezetett csatorna stb. esetén) az épületek belső állapotfelvétele is indokolt lehet. Ilyen esetekben a lakókat kérjük fel arra, hogy biztosítsák az állapotfelvevő szakértő bejutását és munkavégzését.

 

Az esetleges nagyobb összegű káresemények megtérítésére mind a Generálkivitelező, a Strabag-MML Kft., mind az Alvállalkozók felelősségbiztosítással rendelkeznek.

 

 

 

Tudnivalók a közcsatornába bevezetett vizekről

 

A közcsatornába bevezetett víz minőségének minden esetben meg kell felelnie a vonatkozó, mindenkor érvényes rendeletekben foglalt előírásoknak. Ha a keletkező szennyvíz minősége nem felel meg mindezeknek, úgy az előtisztításról gondoskodni kell. (Ez általában közületi felhasználóknál - például üzemi konyháknál - fordulhat elő.) Az előtisztító tervezése szintén a tervező feladata.

Amennyiben a csatornabekötés kizárólag házi szennyvíz beemelővel (HSzB) kivitelezhető, a bekötési terveknek tartalmaznia kell a HSzB műszaki dokumentációját is: ezt a generálkivitelező biztosítja, és a tervező kéri be a fővállalkozótól. A házi szennyvíz beemelőt úgy kell elhelyezni, hogy az a leendő szolgáltató számára hozzáférhető, célgéppel megközelíthető legyen.

 

 

Mi a teendő, ha az ingatlantulajdonos saját vízforrással is rendelkezik?

 

A közműves ivóvíz-szolgáltatás mellett egyéb vízforrással (például saját kúttal) rendelkező ingatlanok esetében, ha a tulajdonos a keletkezett szennyvizeket részben vagy egészben a közműves szennyvízhálózatba kívánja vezetni, a leendő szolgáltatóval egyeztetett helyen, hiteles mellékvízmérővel kell a vízmennyiséget megmérni, amelyet a csatornadíj számlázásánál figyelembe vesznek. Ezen vízmérő a felhasználó tulajdonát képezi, így a mérő beszerzése, hitelesítése, a terveztetés és kivitelezés költsége az ingatlantulajdonost terheli.

 

 

Mikor kell először csatornadíjat fizetni?

 

Csatornadíjat várhatóan 2016-ban kell először fizetni. A lakosságnak a próbaüzem ideje alatt nem kell csatornadíjat fizetnie. A próbaüzem több hónapot vesz igénybe, így nagy valószínűséggel 2015 végéig nem érkezik számla a csatornadíjról. Így azok az ingatlantulajdonosok, akik a lehető leghamarabb rákötnek a csatornára, több hónapig nem kell külön csatornadíjat fizetniük. Amint a rákötés megtörtént, az ingatlantulajdonosnak nem kell szippantatnia, és a próbaüzem végéig nem kell csatornadíjat sem fizetnie.

 

 

A munkavégzésre az egyes utcákban mikor kell számítani?

 

A munkavégzéssel érintett utcák listáját a beruházás honlapján olvashatják (http://szennyviz.soskut.hu). A lista hetente frissül a kivitelezőtől beérkező információ alapján. A közreadott listától való eltérést főként az indokolhatja, hogy a kivitelezők nem várt akadályokba ütköztek a munkálatok során. Ha egy-egy szakaszon gépi munka helyett kézzel kell ásni, az akár egy hét csúszást is okozhat az ütemtervben, ezért célszerű a heti terveket folyamatosan figyelemmel kísérni.

A tulajdonosok az utcájukban munkát végzők művezetőjével telefonon vagy személyesen is egyeztethetnek arról, hogy melyik utcaszakaszra, melyik ház elé mikor érnek oda. A művezetők neve, telefonszáma szintén elérhető az önkormányzat honlapján.

 

 

Mi történik, ha az ingatlantulajdonos nem köt rá a csatornára?

 

Aki nem köt rá, de megtehetné, annak talajterhelési díjat kell fizetnie. A talajterhelési díjat jelenleg a 2003. évi LXXXIX. Tv. alapján kell számolni, figyelembe véve Sóskútnak a  27/2004.(XII.25.) KvVM. rendelet szerinti területérzékenységi besorolását, amely szerint fokozottan érzékeny terület.

 

A talajterhelési díjról

A talajterhelési díj alapja jelenleg 1 200 forint/m3 és ezt kel koprrigálni a törvény szerinti szorzóval, amely fokozottan érzékeny terület esetében háromszoros. Azaz Sóskúton a jelenlegi törvényi rendelkezés szerint 3.600 Ft (!) lenne a köbméterenkénti talajterhelési díj. Azaz sokkal több, mint a várható csatornadíj. A szabályok szerint , a számítás kiindulási alapja az elfogyasztott ivóvíz mennyisége, csökkentve a külön jogszabályban meghatározott locsolási kedvezménnyel. A talajterhelési díj alapját képező vízmennyiség csökkenthető a szippantott mennyiséggel, amennyiben azt az ingatlantulajdonos (az igénybe vett vállalkozótól kapott igazolással) bizonyítja, hogy a szippantott vizet az előírások szerint helyezték el, vagyis szennyvíztisztítóba ürítették. Az mentesülhet a díjfizetés alól, akinél nincs elérhető közelségben csatorna. Mentesül még az is, aki saját házi, biológiai tisztítót telepített a telkére.

 

 

 

Mi az érdekeltségi hozzájárulás lényege, mit jelent a fizetési kötelezettség?

 

Az érdekeltségi hozzájárulás meg nem fizetése esetén az érintett ingatlannak ugyan meg lesz a rákötési lehetősége, de nem lesz engedélyezve a rákötés. A jelenlegi jogszabályok alapján azoknál az ingatlanoknál, amelyeknek lehetősége van közüzemi szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozni, de a tulajdonos azt nem valósítja meg, jogszabályban rögzített mértékű talajterhelési díjat kell megfizetni évente. Az önkormányzat a talajterhelési díj megfizetésétől csak akkor tekinthet el, amennyiben az ingatlan éves vízfogyasztásából meghatározott mennyiségű szennyvíz elszállításáról számlát tud felmutatni a tulajdonos.

Amíg a tulajdonos az érdekeltségi hozzájárulást nem fizeti meg, nem köthet rá a csatornára. A nemfizetőknél a vízközmű-társulat a hozzájárulás behajtását fogja kezdeményezni, amely adó módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A tartozást először az önkormányzati adóhatóság próbálja behajtani, de sikertelenség esetén a feladat átkerül az állami adóhatósághoz és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fog eljárni az ügyben.

 

 

További információ az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről

 

Az érdekeltségi hozzájárulás befizetésének határidejéről Sóskúti Víziközmű-társulat tájékoztatta a lakosságot. A hozzájárulás teljes összegének megfizetése a feltétele annak, hogy a tulajdonos rákössön a csatornára. Amennyiben valakinek fizetési elmaradása van, tartozását a Sóskúti Víziközmű-társulat számlaszámára (64800066-10602809) történő átutalással, vagy készpénzes befizetéssel az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Sóskúti kirendeltségén rendezheti. (Befizetéskor a megjegyzés rovatban annak az ingatlannak a helyrajzi számát és pontos címét kell feltüntetni, amelyre az érdekeltségi hozzájárulást teljesíti.)